Laboratory Indirect Voucher Entry LIVE, to bezpieczny system badań laboratoryjnych. Upraszcza wypisanie zlecenia na badania, ułatwia wprowadzanie danych do pamięci komputera, oszczędza pracę lekarza, punktu pobrań i laboratorium. Jego ważnym elementem jest Karta Badań Laboratoryjnych, która zawiera listę testów analitycznych i odpowiadające im okienka, do łatwego zaznaczania zlecanych badań. Można je zaznaczać ołówkiem, długopisem lub flamastrem dowolnego koloru. Karta oraz zintegrowane z nią nalepki mają indywidualny, niepowtarzalny numer identyfikacyjny i kod kreskowy do wygodnego oznaczania i nieomylnej identyfikacji pojemników z materiałem analitycznym. Dane z Karty, za pomocą skanera są automatycznie wczytywane do pamięci komputera i przekazywane do analizatora diagnostycznego. Skaner można elastycznie łączyć ze wszystkimi rodzajami komputerów w zintegrowany system przetwarzania danych. Druki LIVE wykonujemy tylko na zlecenie.